Právne služby dostupné pre všetkých


Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz najmä na osobný prístup ku klientom. Stotožňujeme sa s hodnotami, ktoré naši klienti preferujú a preto dbáme na efektívnosť poskytovania právnych služieb s dôrazom na rýchlosť, flexibilitu a diskrétnosť.Preto nezabúdajte... Nie ste na to sami. 

Aktuality

týmto článkom si Vás, dovoľujem informovať o zápise údajov o končenom užívateľovi výhod do Obchodného registra a s tým súvisiacich povinnostiach, ktoré Vám od 01.11.2018 ukladá zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o...

radi by sme Vás informovali, že od 01.06.2019 pôsobíme na novej adrese a radi Vás v nových priestoroch privítame. Nájdete nás na Robotníckej 58/21 v Senici, hneď za Domom kultúry. Časom pribudnú na novom mieste navigačné tabuľky, ktoré Vás navedú správnym smerom k nám. Parkovanie v okolí kancelárie je možné buď priamo pred budovou s výnimkou...

Z rodinných dôvodov, budú úradné hodiny kancelárie zmenené a osobné stretnutia budú možné výlučne po predchádzajúcej dohode. Za pochopenie ďakujeme.

Tešíme sa na vašu návštevu

Sídlo našej kancelárie sa nachádza v centre Senice na Robotníckej ulici 58/21, za Domom kultúry. 

Nájdeme pre Vás riešenie, kontaktujte nás.

Vytvorte si webové stránky zdarma!