Kontakt


Adresa:

JUDr. Beáta Jankovičová, advokát

Robotnícka 58/21, 905 01 Senica                

Email:
info@akjankovicova.sk

Telefón:
+421 902 215 588

IČO: 42401488
DIČ: 1081235782 

zapísaná v zozname SAK, číslo licencie 6948


Úradné hodiny

V pracovných dňoch podľa vopred dohodnutých termínov stretnutí.


Vytvorte si webové stránky zdarma!