Naše služby

Služby pre občanov 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pre občanov

 • Poskytovanie právnych rád
 • Vypracovanie podaní na súdy a orgány verejnej moci
 • Vypracovanie a kontrola zmlúv
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy
 • Vypracovanie darovacej zmluvy
 • Vypracovanie nájomnej zmluvy
 • Vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
 • Pomoc pri riešení susedských sporov
 • Zastupovanie pred súdmi
 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Komplexný servis pri prevode nehnuteľnosti formou autorizovanej zmluvy o prevode nehnuteľnosti
 • Elektronické podanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • Bezplatná právna pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci

 

Služby pre firmy a živnostníkov

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pre právnické osoby

 • Zakladanie obchodných spoločností,
 • Ohlásenie živnosti
 • Zápis zmeny zapisovaných údajov obchodných spoločností v obchodnom registri, napríklad
  • zmena obchodného mena,
  • zmena sídla,
  • odvolanie a vymenovanie štatutárneho orgánu,
  • rozšírenie predmetu činnosti,
  • zvýšenie/zníženie základného imania
 • Prevod obchodného podielu
 • Predaj podniku
 • Založenie občianskeho združenia a nadácie
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok v elektronickej podobe
 • Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti pohľadávok
 • Zápis do Registra partnerov verejného sektora a poskytovanie služieb oprávnenej osoby

 

Efektívnosť a rýchlosť

Diskrétnosť

Flexibilita

Nájdeme pre Vás riešenie, kontaktujte nás.

Vytvorte si webové stránky zdarma!